قبل از خرید ماکارون به این نکات توجه کنید

4 نکته ضروری برای اینکه ماکارون تازه خرید کنید

 

1. رنگ ماکارون نباید بیش از حد رنگ پریده یا پررنگ باشد. یک قناد ماهر می داند که چطور باید رنگ مناسب را در تهیه ماکارون به وجود بیاورد.

2. ماکارون نباید بیش از حد بزرگ یا خیلی کوچک باشد. البته برای تشخیص این موضوع باید به اندازه کافی از نزدیک ماکارون دیده باشید تا اندازه درست آن

دستتان بیاید.

3. اگر ماکارون های زیادی در ویترین قنادی وجود دارد همه آن ها باید یک اندازه داشته باشند

4. پوسته بیرونی ماکارون باید صاف، صیقلی و لطیف باشد و به هیچ وجه نباید در سطح آن حباب مشاهده شود یا این که ترک خورده و شکسته باشد.

مدیر سایت
ارسال دیدگاه