4 نکته طلایی برای پخت وافل

1.

بافت وافل بلژیکی از مدل معمولی ترد تر و سبک تر است

.2

در برخی از دستورهای وافل بلژیکی به جای بیکینگ پودر از مخمر استفاده میشود.

3.

دقت کنید فقط یک لایه نازک از مواد روی صفحات دستگاه را بپوشاند.اگر مایه شما زیاد باشد بعد از چند ثانیه از دستگاه سر میرود. تمیز کردن دستگاه کار دشواری است..

4.

برای این که مایه را راحت تر روی دستگاه بریزید میتوانید از ابتدا آن را در یک پارچ یا پیمانه پارچی دسته دار درست کنید. به این ترتیب دیگر نیازی به استفاده از ملاقه نیست

مدیر سایت
ارسال دیدگاه