چند ترفند برای پخت بهتر نان!!!

چند ترفند برای پخت بهتر نان!!!

ازفعال بودن مخمر اطمینان حاصل کنید مقداری را در آب گرم مخلوط کرده و برای 5 دقیقه استراحت داده تا کاملا کف کند.

از مخمر با کیفیت بالا استفاده نمایید و در فریزر نگه داری کنید.

اگر از مایه خمیر خشك استفاده می كنید حتماً از تازگی آن اطمینان حاصل كنید.

محصولی در بازار به نام بهبود دهنده نان می تواند تفاوت زیادی در نان شما ایجاد کند. این باعث می شود خمیر سبک و کرکی شود. ستورپخت نان همیشه آرد وجود دارد. رطوبت، نوع و دما همه می توانند بر میزان آرد مورد نیاز شما تأثیر بگذارند.

حدود 1 پیمانه از آنچه دستور العمل خواسته را به آرامی اضافه کنید سپس کم کم آرد رو اضافه کنید تا زمانی که خمیر از دیواره های کاسه جدا شود و چسبنده نباشد.

مقدار آبی كه در طبخ نان با هر نوع آرد مصرف می شود متفاوت است و به میزان گلوتن موجود در آرد و دمای آشپزخانه بستگی دارد. بنابراین آب یا مایعات جانشین آن مانند شیر را به تدریج به آرد اضافه كنید تا خمیر بافت مورد نظر را پیدا كند.

پیمانه را در بسته بندی آرد فرو نکنید(پیمانه را در آرد فرو کرده سپس سطح آن را صاف کرده)، این کار بزرگترین اشتباه است!

در عوض، آرد را با قاشق در پیمانه ریخته سپس سطح بالا را با چاقو صاف کرده تا قسمت اضافی آن بریزد.

معمولا برای ورز دادن و شکل دادن نان از آرد بیش تر استفاده می کنید حین پخت نان همه جا را پر از آرد نکنید! حجم آرد خیلی کم باشد!

مدیر سایت