نکاتی برای نچسبیدن کیک به قالب!!!

نکاتی برای نچسبیدن کیک به قالب

 

1-قالب باید کاملا تمیز باشد.

2-اطراف و ته قالب را خوب چرب وآرد پاشی کنید.

3-دمای فر زیاد نباشد که زیر کیک سفت یا سوخته نشود.

4-طبق بعضی از دستورها از کاغذ روغنی استفاده کنید.

5-از اسپری روغن استفاده کنید.

6-قالب را بعد از پخت روی توری قرار دهید تا هوا زیرش جریان داشته باشد.

7-بعد از پخت کیک کمی صبر کنید تا خنک شود سپس از قالب جدا کنید.

 

مدیر سایت