روش تشخیص تخم مرغ سالم!!!

همه ما روزانه ممکن است از تخم مرغ استفاده کنیم، اما اینکه تخم مرغ سالم است یا خیر اهمیت زیادی دارد زیرا استفاده از تخم مرغ ناسالم موجب فاسد شدن کل غذا می گردد .

روش اول شناورکردن تخم مرغ درآب :

تخم مرغ ها را داخل ظرفی از آب بریزید که ارتفاع آب داخل ظرف دوبرابر ارتفاع تخم مرغ باشد

1- : اگر تخم مرغ تازه(۱هفته )  باشد باید در ته ظرف به صورت مایل جای گیرد

2-تخم مرغ بر روی آب شناور می شود ،نشانه ی ناسالم بودن تخم مرغ است .

از طریق بو کردن :

در صورتی که شما تخم مرغ را از روی پوسته بو کنید و بوی ناخوشایند و قوی به مشامتان برسد، یعنی تخم مرغ ناسالم است .

تست تکان دادن تخم مرغ :

تخم مرغ را کنار گوشتان تکان دهید ، اگر صدایی از آن شنیدید که تخم مرغ ناسالم است در غیر اینصورت تخم مرغ سالم است . دلیل صدایی که در صورت ناسالم بودن از تخم مرغ می شنوید کیسه هوایی است که در اثر رطوبت و دی اکسید کربن بزرگ شده و نشانه ی آن است که این تخم مرغ مدت زمان زیادی مانده است .

تست شکستن تخم مرغ :

زمانی که شما تخم مرغ را میشکنید به زرده وسفیده خوب نگاه کنید
تخم مرغ سالم و تازه  : زرده کروی شکل و حجم دار روبه بالا و سفیده در اطراف آن قرار می گیرد ، به صورتی که پخش نشود .
تخم مرغ کمی قدیمی تر : زرده کروی و بدون حجم ، سفیده در اطراف زرده قرار می گیرد .
تخم مرغ ناسالم و کهنه : به هنگام شکستن زرده با سفیده مخلوط می شود و یا سفیده مانند آب روان باشد و در بشقاب پخش شود

مدیر سایت