طرز تهیه پخت کیک در توستر و آون توستر!!!

ترفند پخت کیک در توستر و آون توستر

 

1-تنظیم کردن قالب کیک در توستر و آون توستر:

وقتی که قالب کیک خود را درون توستر و آون توستر قرار میدهید نیاز است تا قالب کیک به یک اندازه از المنت های بالا و پایین توستر دور باشد البته بهتر است تا جایی که میتوانید قالب کیک خود را از المنت ها فاصله بدهید برای اینکار طبقه وسط دستگاه گزینه مناسبی است.

2-انتخاب قالب مناسب برای پخت کیک در توستر:

اگر میخواهید کیک هایی با حجم و اندازه بزرگ درست کنید توصیه میکنیم تا این کار را درون توستر و آون توستر انجام ندهید،چرا که توسترها درحجم و اندازه کوچک تری قرار دارند و امکان درست کردن کیک های بزرگ برای آن وجود ندارد اما میتوانید این نوع کیک ها را در چند مرحله درون آون توسترها و یا توسترها درست کنید.

از قالب هایی که ارتفاع بالایی دارند استفاده نکنید،قالب هایی که ارتفاع بالایی دارند سبب میشوند تا زمانی که کیک شما پف میکند به المنت های بالایی نزدیک تر شود و در این حالت امکان آنکه کیک شما بسوزود بسیار زیاد میشودهمچنان بهتر است نصف قالب خو درون آن مواد بریزید.

نکته:قبل از آن که مواد خود را درون قالب بریزید نیاز است تا کف قالب را به خوبی چرب کنید تا پس از پخته شدن کیک به قالب نچسبذ و دچار سوختگی نشود،البته میتوانید برای جلوگیری از این موضوع از کاغذهای نسوز استفاده کنید و یا این که کمی آرد به کف قالب خود باشید.

3-مناسب ترین درجه دمایی توستر برای پخت کیک:

در حالت عادی یک کیک بین 45دقیقه تا یک ساعت پخته می شود اما لازم است آزمایش کنید تا دمای مورد نظر را برای پخت کیک درون توستر را بفهمید برای اولین بار همان دمایی که داخل دستور تهیه نوشته شده است را انتخاب کنید.

4-برای پخت یکنواخت کیک در توستر چه کنیم؟

برای اینکار نیاز است مرتب به کیک خود سر بزنید اگر قسمتی به خوبی پف کرد و اماده شد و قسمت دیگر این گونه نبود قالب را 180درجه بچرخانید چرا که قسمت های داخلی توستر نسبت به لبه های آن گرمتر میشود .دقت کنید زمانی باید اینکار را انجام دهید که کیک شما سفت شده باشد در غیراینصورت قطعا کیک شما دیگر پف نمیکند.

تنظیم المنت های بالا و پاییین توستر برای پخت کیک:

در زمان پخت کیک در حدود 20تا 30دقیقه اول ابتدا المنت های بالا و پایین را روشن کنید سپس میتوانید المنت های بالا را خاموش کنید چرا که کیک پف میکند و روی کیک به المنت های بالایی نزدیک تر میشود .بعد از پخت کیک اگر دوست داشتید که روی کیک شما برشته ترو رنگی تر شود میتوانید حدود چند دقیقه اخر المنت بالا را روشن کنید.

 

 

 

مدیر سایت