سوالات متداول


 • در چه روزهایی میتوان ثبت سفارش انجام داد؟

  در 24ساعت از شبانه روز میتوانید سفارش خود را ثبت نمایید توجه داشته باشید سفارش هایی که در ساعات و روز های غیر کاری ثبت می شونددر روز کاری بر اساس الویت تایید و ارسال میشود.

 • امکان تغییر سفارش پس از نهایی کردن سفارش وجود دارد؟

  پس از ثبت نهایی امکان تغییر وجود ندارد در صورت ضرورت با شماره های پشتیبان تماس بگیرید.

 • برای لغو کردن سفارش چه اقدامی را باید انجام داد؟

  برای لغو در ساعات کاری با شماره های پشتبان تماس گرفته شود

 • پرداخت در محل امکان پذیر است؟

  در حال حاضر این امکان فقط برای شهر تهران امکان پذیر است.

 • آیا امکان مرجوعی کالا وجود دارد؟

  تا سه روز بعد از تحویل سفارش مرجوعی کالا امکان پذیر است در این صورت مجدد هزینه ارسال گرفته خواهد شد.

   

 • راهنمای ثبت سفارش

   

<!– {"type":"layout","children":[{"type":"section","props":{"style":"default","width":"default","vertical_align":"middle","title_position":"top-left","title_rotation":"left","title_breakpoint":"xl","image_position":"center-center","text_color":"","width_expand":"","height":"","padding":"","header_transparent":"","animation":""},"children":[{"type":"row","props":{"layout":"1-1","breakpoint":"m","fixed_width":"large","gutter":"","width":"","width_expand":"","height":"","margin":""},"children":[{"type":"column","props":{"widths":["1-1"],"image_position":"center-center","media_overlay_gradient":"","vertical_align":"","style":"","text_color":"","padding":""},"children":[{"type":"headline","props":{"title_element":"h1","title_style":"","title_decoration":"","title_color":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","maxwidth":"","maxwidth_align":"","maxwidth_breakpoint":"","margin":"","animation":"","visibility":"","content":"\u0633\u0648\u0627\u0644\u0627\u062a \u0645\u062a\u062f\u0627\u0648\u0644"}},{"type":"divider","props":{"divider_element":"hr","divider_style":"","divider_align":"","divider_align_breakpoint":"","divider_align_fallback":"","maxwidth":"","maxwidth_align":"","maxwidth_breakpoint":"","margin":"","animation":"","visibility":""}},{"type":"accordion","props":{"show_image":true,"show_link":true,"collapsible":true,"image_svg_color":"emphasis","image_align":"top","image_grid_width":"1-2","image_breakpoint":"m","link_text":"Read more","link_style":"default","content_style":"","content_margin":"","image_border":"","image_gutter":"","image_margin":"","link_size":"","link_margin":"","text_align":"","text_align_breakpoint":"","text_align_fallback":"","maxwidth":"","maxwidth_align":"","maxwidth_breakpoint":"","margin":"","animation":"","visibility":""},"children":[{"type":"accordion_item","props":{"title":"\u062f\u0631 \u0686\u0647 \u0631\u0648\u0632\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646 \u062b\u0628\u062a \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u061f","content":"

\u062f\u0631 24\u0633\u0627\u0639\u062a \u0627\u0632 \u0634\u0628\u0627\u0646\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0645\u06cc\u062a\u0648\u0627\u0646\u06cc\u062f \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0648\u062f \u0631\u0627 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0645\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u06cc\u062f \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u0648 \u0631\u0648\u0632 \u0647\u0627\u06cc \u063a\u06cc\u0631 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u062b\u0628\u062a \u0645\u06cc \u0634\u0648\u0646\u062f\u062f\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0631 \u0627\u0633\u0627\u0633 \u0627\u0644\u0648\u06cc\u062a \u062a\u0627\u06cc\u06cc\u062f \u0648 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u0645\u06cc\u0634\u0648\u062f.”}},{“type”:”accordion_item”,”props”:{“title”:”\u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u067e\u0633 \u0627\u0632 \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f\u061f”,”content”:”

\u067e\u0633 \u0627\u0632 \u062b\u0628\u062a \u0646\u0647\u0627\u06cc\u06cc \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0648\u062c\u0648\u062f \u0646\u062f\u0627\u0631\u062f \u062f\u0631 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u0628\u0627 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0634\u062a\u06cc\u0628\u0627\u0646 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f.”}},{“type”:”accordion_item”,”props”:{“title”:”\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0644\u063a\u0648 \u06a9\u0631\u062f\u0646 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0686\u0647 \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627\u06cc\u062f \u0627\u0646\u062c\u0627\u0645 \u062f\u0627\u062f\u061f”,”content”:”

\u0628\u0631\u0627\u06cc \u0644\u063a\u0648 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u0639\u0627\u062a \u06a9\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0634\u0645\u0627\u0631\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u067e\u0634\u062a\u0628\u0627\u0646 \u062a\u0645\u0627\u0633 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u0634\u0648\u062f”}},{“type”:”accordion_item”,”props”:{“title”:”\u067e\u0631\u062f\u0627\u062e\u062a \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a\u061f”,”content”:”

\u062f\u0631 \u062d\u0627\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0641\u0642\u0637 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0634\u0647\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a.”}}]},{“type”:”accordion”,”props”:{“show_image”:false,”show_link”:true,”collapsible”:true,”image_svg_color”:”emphasis”,”image_align”:”top”,”image_grid_width”:”1-2″,”image_breakpoint”:”m”,”link_text”:”Read more”,”link_style”:”default”,”content_style”:””,”content_margin”:””,”image_border”:””,”image_gutter”:””,”image_margin”:””,”link_size”:””,”link_margin”:””,”text_align”:””,”text_align_breakpoint”:””,”text_align_fallback”:””,”maxwidth”:””,”maxwidth_align”:””,”maxwidth_breakpoint”:””,”margin”:””,”animation”:””,”visibility”:””},”children”:[{“type”:”accordion_item”,”props”:{“title”:”\u0622\u06cc\u0627 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0631\u062c\u0648\u0639\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0627\u0631\u062f\u061f”,”content”:”

\u062a\u0627 \u0633\u0647 \u0631\u0648\u0632 \u0628\u0639\u062f \u0627\u0632 \u062a\u062d\u0648\u06cc\u0644 \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634 \u0645\u0631\u062c\u0648\u0639\u06cc \u06a9\u0627\u0644\u0627 \u0627\u0645\u06a9\u0627\u0646 \u067e\u0630\u06cc\u0631 \u0627\u0633\u062a \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u0635\u0648\u0631\u062a \u0645\u062c\u062f\u062f \u0647\u0632\u06cc\u0646\u0647 \u0627\u0631\u0633\u0627\u0644 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u0634\u062f.\n

\u00a0″}},{“type”:”accordion_item”,”props”:{“title”:”\u0631\u0627\u0647\u0646\u0645\u0627\u06cc \u062b\u0628\u062a \u0633\u0641\u0627\u0631\u0634″,”content”:”

\n

\u00a0″}}]}]}]}]},{“type”:”section”,”props”:{“style”:”default”,”width”:”default”,”vertical_align”:”middle”,”title_position”:”top-left”,”title_rotation”:”left”,”title_breakpoint”:”xl”,”image_position”:”center-center”,”text_color”:””,”width_expand”:””,”height”:””,”padding”:””,”header_transparent”:””,”animation”:””},”children”:[{“type”:”row”,”props”:{“layout”:”1-1″,”breakpoint”:”m”,”fixed_width”:”large”,”gutter”:””,”width”:””,”width_expand”:””,”height”:””,”margin”:””},”children”:[{“type”:”column”,”props”:{“widths”:[“1-1″],”image_position”:”center-center”,”media_overlay_gradient”:””,”vertical_align”:””,”style”:””,”text_color”:””,”padding”:””},”children”:[]}]}]}],”version”:”1.19.2″,”props”:[]} –>