شما عزیزان می توانید شکایات خود را با مشخص نمودن موضوع آن در فرم زیر به ثبت برسانید تا کارشناسان ما در سریع ترین زمان به بررسی آن بپردازند.

 

هم چنین برای ثبت شکایات خود می توانید از شماره های زیر استفاده کنید:
  • 021-33338404
  • 0910-7626718

[/ig_text][ig_row][ig_column span=”span12″][ig_text][/ig_column][/ig_row][ig_row width=”boxed” r_class=”none” t_class=”none” background=”none” solid_color_value=”#FFFFFF” solid_color_color=”#ffffff” gradient_color=”0% #FFFFFF,100% #000000″ gradient_direction=”vertical” repeat=”full” stretch=”none” position=”center center” paralax=”no” relative=”no” video_b=”no” v_mp4 border_width_value_=”0″ border_style=”solid” border_color=”#000″ div_padding_top=”30″ div_padding_bottom=”30″ div_padding_right=”30″ div_padding_left=”30″ ][ig_column span=”span12″][ig_text el_title=”فرم ثبت شکایات” enable_dropcap=”no” disabled_el=”no” ]

[/ig_text][/ig_column][/ig_row][/ig_text][/ig_column][/ig_row]