با آيدی Khooshe_Online@ در تلگرام، اينستاگرام و تمامی پيامرسان ها همراه شما هستيم.